De stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp heeft een bestuur dat is samengesteld uit ondernemers en hun vertegenwoordigers uit verschillende gebieden en sectoren in het dorp.

Per 1 december 2022 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Het nieuw aangetreden bestuur bestaat uit de volgende leden:

Het bestuur

  • Debby Leenen (voorzitter)
  • Gregory Foster (secretaris)
  • Jaco van Dijk (penningmeester)
  • Hans van de Sande (algemeen bestuurslid)
  • Jan Duyndam (algemeen bestuurslid)
  • Jeroen Koffijberg (adviseur van het bestuur)

v.l.n.r.: Gregory Foster, Debby Leenen, Jan Duyndam, Jaco van Dijk en Hans van de Sande

Documenten

CONCEPT statuten OFPN binnenkort, na ondertekening, zijn deze definitief.
Bestuursreglement OFPN