Op woensdag 8 maart vond een geslaagde en drukbezochte bijeenkomst plaats, georganiseerd door het bestuur van Vereniging Buitengebied West Pijnacker-Nootdorp, geleid door Jan Duijndam (voorzitter Buitengebied West) en Jeroen Koffijberg (adviseur OFPN).

In de bijeenkomst zijn veel goede ideeën naar voren gekomen voor besteding van het geld dat nu in het Ondernemersfonds zit voor buitengebied West. Deze ideeën op het gebied van duurzaamheid, wonen, energie en andere plannen voor gebiedsverbetering zijn besproken in het bijzijn van wethouder Frank van Kuppeveld, die vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanwezig was.

Binnenkort wordt vervolg gegeven aan de bijeenkomst en worden de ingebrachte ideeën verder uitgewerkt in concrete plannen van aanpak zodat het geld goed besteed wordt aan projecten voor het Buitengebied West.