Uitnodiging: bijeenkomst op 24 januari 2024. Meldt u aan via een mailtje naar ofbuitengebiedoost@gmail.com.

Bent u ervan op de hoogte, dat u via uw onroerendzaakbelasting, de WOZ, ook medefinancier bent van het ondernemersfonds? Mogelijk bent u al lid van onze ondernemersvereniging, maar mogelijk ook niet. Elk jaar wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp op deze manier een flink bedrag ingezameld.

Het bedrag mag besteed worden om de buurt, waarin u uw bedrijf of opstallen heeft, beter te maken. In het verleden is er o.a. geïnvesteerd in AED apparaten, de glasvezelkabel en de aanleg van de verlengde Hoogseweg.

Het bestuur van het Ondernemersfonds Pijnacker Oost is op zoek naar nieuwe uitdagingen!

Bent u ondernemer in ons gebied en heeft u wensen of ideeën voor een investering in Pijnacker Oost?

Laat het ons weten! Stuur een email aan: ofbuitengebiedoost@gmail.com  onder vermelding van uw naam en adres.

Met vriendelijke groet,

Hans Lekkerkerk, voorzitter
Ed van Buuren, penningmeester
Annie vd Burg, secretaris
Cora Droppert, bestuurslid
Jimco van Dijk, bestuurslid