Bij deze willen we u graag attenderen op het volgende:
Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een openbare informatieavond geagendeerd met als onderwerp:
Openbare informatieavond ‘Wet Plattelandswoning’
Woensdag 10 mei 2023 om 20:00 uur,
Raadzaal Pijnacker (ingang ‘brandweerkazerne’)
Deze informatieavond is ingelast door het college naar aanleiding van de motie van  Eerlijk Alternatief vorig jaar augustus, die gesteund werd door alle partijen: ‘onderzoek de mogelijkheden van de uitwerking wet plattelandswoningen in Pijnacker-Nootdorp’.
Zie het bericht hiernaast voor meer informatie. De bijeenkomst is publiek toegankelijk.


Bent u ervan op de hoogte, dat u via uw onroerendzaakbelasting, de WOZ, ook medefinancier bent van het ondernemersfonds? Mogelijk bent u al lid van onze ondernemersvereniging, maar mogelijk ook niet. Elk jaar wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp op deze manier een flink bedrag ingezameld.

Het bedrag mag besteed worden om de buurt, waarin u uw bedrijf of opstallen heeft, beter te maken. In het verleden is er o.a. geïnvesteerd in AED apparaten, de glasvezelkabel en de aanleg van de verlengde Hoogseweg.

Het bestuur van het Ondernemersfonds Pijnacker Oost is op zoek naar nieuwe uitdagingen!

Bent u ondernemer in ons gebied en heeft u wensen of ideeën voor een investering in Pijnacker Oost?

Laat het ons weten! Stuur een email aan: ofbuitengebiedoost@gmail.com  onder vermelding van uw naam en adres.

Met vriendelijke groet,

Hans Lekkerkerk, voorzitter
Ed van Buuren, penningmeester
Annie vd Burg, secretaris
Cora Droppert, bestuurslid
Jimco van Dijk, bestuurslid