Per 1 januari 2012 is het Ondernemersfonds Pijnacker Nootdorp een feit. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en geeft ondernemers de kans om samen initiatieven op te zetten. Op deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente.

Het geld uit het fonds kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het collectieve ondernemersbelang ondersteunen. Ondernemers in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting aan te schaffen. Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke bewaking of centrale inkoop of bewegwijzering van hun terrein realiseren. Maar ook zaken als sportevenementen en activiteiten in de greenport sector kunnen gesponsord worden ook in de vorm van cofinanciering. Ook zaken zoals gezamenlijke promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd.

Onlangs heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp de periode 2012 – 2014 geëvalueerd. Het rapport dat uit deze evaluatie voortgekomen is, is via deze link bereikbaar.