Het OFPN bestuur heeft een goed bezochte bijeenkomst met de trekkingsgebieden georganiseerd op dinsdag 20 juni j.l. De vergadering vond plaats bij Van Dijk Potplanten in Pijnacker. Vrijwel alle besturen van de trekkingsgebieden waren vertegenwoordigd. Onderwerp van gesprek waren de statutenwijziging en het nieuwe bestuursreglement. De statutenwijziging betekent dat nu alle besturen gezamenlijk het OFPN bestuur vormen. Dit algemeen bestuur kiest een dagelijks bestuur van vijf leden. Hierdoor zijn de trekkingsgebied besturen feitelijk onderdeel van het OFPN bestuur en hebben daarmee een belangrijke stem gekregen in de besluitvorming door het OFPN!

Na goedkeuring en instemming door het bestuur, heeft de aanwezige notaris de handtekeningen van alle aanwezige bestuursleden “gelegaliseerd” zodat de bestuursleden straks officieel in de nieuwe statuten worden opgenomen. Vervolgens is nog gesproken over het bestuursreglement. Belangrijke aanpassingen hierbij waren het voorkomen van niet uitgegeven gelden (na 3 jaar vervallen deze aan de algemene middelen), beschrijving van de taken van het algemeen en dagelijks bestuur en zo nog wat zaken. Het bestuursreglement is in feite een uitwerking van de officiële statuten. Zodra de stukken definitief zijn worden ze op deze website gepubliceerd.

Na ondertekening door de diverse bestuursleden werd door alle aanwezigen feestelijk het glas geheven. Het was een geslaagde avond met grote waardering voor het werk van het nieuwe (interim) bestuur om deze belangrijke stap te zetten!