Voorwaarden aanvraag indienen

Ondernemersverenigingen in de werkgebieden kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen. Het bestuur toetst of de aanvraag voldoet aan de volgende richtlijnen:

  1. Aanvragen kunnen uitsluitend door een collectief worden ingediend (dus niet door de individuele ondernemer) gevestigd in de gemeente Pijnacker Nootdorp.
  2. De vereniging dient representatief te zijn voor het betrokken gebied.
  3. De activiteit dient een collectief doel in de gemeente.
  4. De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
  5. De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit.
  6. De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
  7. Er is voldoende budget binnen het gebiedstrekkingsrecht beschikbaar om de activiteit te kunnen betalen.
  8. De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.

Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel tips geven, bijvoorbeeld omdat elders in de gemeente vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te halen valt. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden dus volledig door de ondernemers zelf gevoerd.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraagformulier ondertekend en voorzien van nodige bijlagen naar ons mailen of per post te versturen. Zie contactgegevens op de contactpagina.