Het ondernemersfonds werkt gemeentebreed. Het fonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen en kent het principe voor en door ondernemers. Het gaat om 50 euro per 100.000 WOZ-waarde, daar zit zowel het gebruikers- als eigenarendeel in. Met een budget van ongeveer 300.000 euro per jaar geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente.

Klik hier voor algemene informatie over heffing onroerend zaak belasting.

Werkwijze

Het Ondernemersfonds hanteert een gebiedsgerichte aanpak, die de beste mogelijkheden biedt om de betrokkenheid van ondernemers goed te organiseren. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen. Het fonds maakt gebruik van een systeem van trekkingsrechten. Daardoor kunnen gebieden waarin ondernemers zijn georganiseerd, zelf over hun eigen inleg beschikken.