Locatie: De Boerenschuur van 1837, Nootdorp

Aanwezigen: niet alleen het huidige bestuur en ondernemers uit de trekkersgebieden, maar ook andere belangstellenden. Dit in verband met gastspreker Ronald Waterman.

Voorzitter Ben van der Ploeg opende de vergadering en meldde dat secretaris Gert-Jan Jense niet langer deel uitmaakt van het bestuur nu zijn echtgenote Ilona tot wethouder is benoemd. Wim Waayer heeft het secretariaat overgenomen. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Ben van der Ploeg, voorzitter
  • Piet Bok, penningmeester
  • Wim Waayer, secretaris
  • Henny Bos, lid

Er is op dit moment nog een vacature voor een lid. Arthur Venselaar is aangesteld als fondsmanager. Hij legt zich met name toe op het verbeteren van de communicatie.

Het bestuur heeft dit jaar zevenmaal vergaderd, en één openbare vergadering gehouden. Daarnaast zijn er overleggen met de gemeente geweest.

Als laatste kan gemeld worden dat de gebiedsindeling hetzelfde is gebleven.

Van der Ploeg nam de aanwezigen mee in de jaarcijfers van het OFPN. De trekkersgebieden bestaan uit: Ruyven, Oost Ambacht, De Boezem, Heron, Kerngebied Pijnacker, Winkelcentrum Parade, Nootdorp Centrum, Buitengebied West, Buitengebied Oost, Noordpolder, Noukoop en de afzonderlijke trekkers Zorg en Sport.

Het OFPN staat er financieel gezond bij. Het eigen vermogen van Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bestaat uit reserves. De meeste trekkersgebieden hebben geen problemen met het gebruik van de fondsen.

Het bestuur overweegt trekkersgebied Nootdorp aan te sluiten de bij Winkelcentrum Parade. Ondernemers uit de Dorpsstraat zijn op dat gebied wat afwachtend. Zij zijn bereid ook andere ondernemers in hun vereniging op te nemen, maar hebben vooralsnog alleen hun eigen budget gebruikt. De bij de vergadering aanwezige Sandra Ripken (Sandra’s Haircair) en Jan van Dijk (Sportstudio Sanci) vragen zich af waarom zij na een aanvraag zo lang moeten wachten op gelden. Ben van der Ploeg zegt toe volgende week (de week na deze vergadering) een specifiek overzicht voor de Dorpsstraat te hebben. Arthur Venselaar slaat spijkers met koppen en maakt ter plekke een afspraak om met het bestuur, ondernemers van de Dorpsstraat en de Parade bij elkaar te komen. Vastgesteld wordt dat er op 1 januari 2019 duidelijkheid moet zijn over het al dan niet samengaan van de Dorpsstraat met de Parade.

Het bestuur vindt het op dit moment zorgelijk dat de buitengebieden achterblijven bij de besteding van hun budget. Ze hebben beide – Buitengebied West en Buitengebied Oost – te kampen met problemen bij het opzetten van een bestuur en het bereiken van hun leden. Er wordt gesproken over eventueel samenvoegen van de gebieden, maar dit is nog lang niet besloten De reserves van deze gebieden zijn gestegen tot 80.000 euro, hetgeen volgens Van der Ploeg zorgwekkend is. Het bedrag loopt elk jaar verder op. In het verleden is besloten het restbedrag niet te gaan verdelen over de overige gebieden. Vraag is dus aan deze trekkersgebieden: wat gaan jullie ermee doen? Van der Ploeg komt met het voorstel deze gelden te gebruiken voor onder andere snel glasvezelnet. Harry Wubben, ondernemer uit dit gebied, ziet hierin weinig meerwaarde. Hij zou liever collectieve camerabewaking zien en vindt de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel voor bedrijven.

Van der Ploeg stelt verder dat buitengebieden in alle gemeentes in Nederland een ‘probleem’ zijn. Het bestuur wacht nu op ideeën van de ondernemers zelf. Thijs van den Berg voegt nog toe dat men nou eenmaal zuinig is en niet zomaar geld wil uitgeven, maar liever reserveren voor noodzakelijke uitgaven. De laatste hartenkreet van Van der Ploeg is: “Het kan toch niet zo zijn dat ergens 80.000 euro ligt en dat niemand er iets mee doet!”

Wordt vervolgd…

 

Lezing Ronald Waterman

Na het officiële gedeelte was het de beurt van dr.ir. Ronald E. Waterman, autoriteit op het gebied van infrastructuur en integraal kust- en deltabeleid, en adviseur voor tientallen ministeries en organisaties in binnen- en buitenland.

Voor deze gelegenheid had hij zich verdiept in de problematiek in en rondom Pijnacker, en er zelfs een hele dag rondgereden. Hij benadrukte dat de N470 van het begin af aan een provinciale weg had moeten zijn met twee maal twee rijstroken. Nu biedt deze weg onvoldoende capaciteit én veiligheid! Ook de Komkommerweg – -met rotonde – en de Verlengde Komkommerweg zijn volgens Waterman absoluut noodzakelijk om bedrijven als Ammerlaan en Duijvestijn goed bereikbaar te maken. Daarnaast benoemde Waterman op zijn eigen bedaagde wijze de noodzaak van de Oostelijke Randweg voor Boezem 2. Bij Heron wees hij op het pluspunt van de halte RandstadRail vlakbij, maar ook op het gevaar dat er geen veilige combinatie fiets-/autoverkeer mogelijk is, plus dat de Nieuwkoopseweg met poller geen fatsoenlijke uitvalsweg is, zeker niet bij calamiteiten.

Daarna ging Waterman in op mobiliteit in zijn algemeenheid en benadrukte het belang van het gebruik van wat hij én, én, én noemde: wegen, spoorwegen, fiets, lopen, vliegen, vaarwegen en kabels. “Iedereen zegt dat heel Nederland het gevaar loopt geasfalteerd te worden, maar het beeld op wegenkaarten is vertekend. Kijk maar eens op google maps, dan valt dat enorm mee”, aldus Waterman, die daar ook nog bij opmerkte dat er geen extra wegen moeten worden aangelegd die natuur doorsnijden, maar bestaande wegen verbreed. “Infrastructuur is de bloedsomloop en het zenuwstelsel van een land”, is zijn stelling.