Sinds 1 januari 2012 heeft Pijnacker-Nootdorp een Ondernemersfonds: het OFPN. Het is een fonds van, voor en door ondernemers met een gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor hebben ondernemers een betere kans om samen initiatieven te ontwikkelen. Het doel is om een flinke impuls te geven aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid. Het OFPN is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen.

In september 2014 publiceerde de OFPN een evaluatie van de betrokken trekkingsgebieden. U treft deze hier.

Op 27 november 2014 besloot de gemeenteraad het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voor een periode van twee jaar te continueren.

Dit jaar, 24 november 2016, zal de gemeenteraad opnieuw beslissen of, en zo ja voor welke termijn, het ondernemersfonds gecontinueerd wordt. Deze beslissing wordt genomen met in achtneming van een recent door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder ondernemers afgenomen enquête. De resultaten van deze enquête worden u op maandag 27 juni gepresenteerd.

Het bestuur van de OFPN nodigt u uit om samen met collega ondernemers de gemeente en het Ondernemersfonds kennis te nemen van de enquête-uitslagen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Datum:
Maandag 27 juni 2016

Locatie:
Restaurant & Grand Cafe Het Witte Huis
Raadhuisplein 1, Pijnacker

Welkom:
19.30 uur

Aanvang:
20.00 uur

Programma:
Opening door dagvoorzitter Gert Zandsteeg
Presentatie en toelichting jaarverslag 2015
Presentatie kwantitatieve evaluatie
Paneldiscussie
Afsluiting
Netwerkborrel

Wij vertrouwen erop dat u uit de eerste hand geïnformeerd wilt worden over het OFPN.
Uw aanwezigheid stellen wij daarom bijzonder op prijs.

Wilt u ons laten weten of ook u komt.
U kunt u zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@ofpn.nl.

Graag ontmoeten wij u op 27 juni.

Ben van der Ploeg

Ben van der Ploeg
Voorzitter OFPN