Locatie: Boerenstal, Kerkweg 2 te Nootdorp
Datum: 25 september 2019

Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering van het OFPN bij te wonen in de Boerenstal (1837) in Nootdorp. Tijdens deze avond zal het bestuur u bijpraten over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, kunt u vragen stellen en uw visie geven over de toekomst van het Ondernemersfonds.

Professor Jaap van den Herik zal de avond afsluiten, hij is een autoriteit op het gebied van kunstmatige intelligentie. In Leiden, Maastricht en Tilburg was hij hoogleraar en gaf hij leiding aan diverse kennisinstituten die zich bezighielden en bezighouden met kunstmatige intelligentie. Simpel gezegd: zelflerende intelligente computersystemen die zo slim denken en redeneren dat wij mensen het niet meer kunnen volgen met onze ‘dan toch nog beperkte intellectuele vermogens’.

Jaap van den Herik heeft voor de ondernemers een leuk verhaal hoe ze kunnen inspelen op de enorme veranderingen als gevolg van de intrede van computers en internet. ‘We’ zijn er namelijk nog lang niet en het is bijna niet te zeggen hoe we er over vijf jaar ‘digitaal’ voor staan.

Een algemeen advies van Jaap is: denk niet dat ontwikkeling en verandering aan jouw deur voorbij gaan, maar probeer juist mee te denken en mee te gaan met je onderneming voor zo ver dat mogelijk is.

De agenda is als volgt:

De inloop is vanaf 19.30 met een kopje koffie.
Het formele programma: 20.00 – 20.45 uur

  • Opening
  • Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Bestuurssamenstelling
  • Voorstellen vanuit de vergadering
  • Rondvraag

20.45 – 21.45 uur

  • Spreker: Professor Jaap van den Herik – Onderwerp: Kunstmatige intelligentie verandert het ondernemen

21.45 uur

  • Netwerkborrel

Wij zullen u graag verwelkomen op deze informatie en gezellige bijeenkomst.

Tot 25 september in de Boerenstal!