Datum: Woensdag 12 september 2018
Locatie: De Boerenstal van Eetcafé 1837, Kerkweg 2, Nootdorp

Programma

 • 19.30 uur: Ontvangst met koffie
 • 20.00 uur:
  • Opening vergadering
  • Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2017
  • Bestuurssamenstelling
  • Voorstellen vanuit de vergadering
  • Rondvraag
 • 20.45 uur: Presentatie door Dr. Ir. Ronald E. Waterman
 • 21.45 uur: Gelegenheid tot netwerken met borrel en snackje


Toelichting
Op woensdag 12 september 2018 is de OFPN-jaarvergadering met aansluitend een presentatie door Ronald Waterman en informele netwerkborrel. De bijeenkomst heeft als doel om alle ondernemers uit de trekkingsgebieden inzicht te geven in het reilen en zeilen van de OFPN.

Aansluitend op de vergadering volgt een presentatie door gastspreker Dr. Ir. Ronald E. Waterman. Waterman is een autoriteit op het gebied van infrastructuur en wordt wereldwijd gevraagd om te adviseren over integraal kust- en deltabeleid, waarbij land in water en water in land worden geïntegreerd.

In brede zin spreekt Waterman over infrastructuur, mobiliteit en bouwen met de natuur. Specifiek bespreekt hij de problematiek die speelt in Pijnacker-Nootdorp, zoals de ontsluiting van de Noordpolder, Heron, de oostelijke randweg, de aansluiting van de rotondes en de verbreding en het veiliger maken van de N 470. www.ronaldwaterman.nl

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.

Wilt u uw komst melden via arthur@ofpn.nl