In februari is de stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp opgericht. Naar verwachting zal in maart het convenant met de gemeente ondertekend worden. Daarna zal de gemeente de extra heffing van de OZB, welke bij de ondernemers in rekening is gebracht, overmaken naar de stichting.

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen; zo is er een bankrekeningnr. aangevraagd en is er een verzoek verstuurd voor een btw nr. naar de belastingdienst. Een overzicht van de werkgebieden en trekkingsrechten heeft nu de prioriteit.

Het Ondernemersfonds heeft via haar bestuurders reeds contact met een aantal ondernemersverenigingen met als doel om te komen tot samenwerkingsverbanden. Vervolgens kunnen zij het ondernemersfonds verzoeken om het extra deel OZB, wat door dit samenwerkingsverband is betaald te besteden aan een voor haar collectief doel.

Zie hier ook voorgaande artikelen.