Op 27 november 2014 besloot de gemeenteraad het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voor een periode van twee jaar te continueren.

Dit jaar, 24 november 2016, zal de gemeenteraad opnieuw beslissen of, en zo ja voor welke termijn, het ondernemersfonds gecontinueerd wordt. Deze beslissing wordt genomen met inachtneming van een recent door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder ondernemers afgenomen enquête. De resultaten van deze enquête worden u op maandag 27 juni gepresenteerd.
Het volledig rapport kunt u inzien via de volgende link: Kwantitatieve_evaluatie_OFPN_2016.