Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp en de ondernemers in het buitengebied vinden het heel belangrijk dat het hele buitengebied van Pijnacker-Nootdorp van glasvezel wordt voorzien. Het Ondernemersfonds heeft met de vertegenwoordigers van de 4 betrokken buitengebieden besloten om een financiële bijdrage te leveren om zo deelnemers over de streep te trekken. Hiervoor is een aanzienlijk budget vrijgemaakt.

Afgelopen weken is er diverse malen overleg geweest met Glasvezel buitenaf de partij die glasvezel in het buitengebied wil aanleggen. Wij zien het als een unieke kans om heel het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp van glasvezel te voorzien. Een éénmalige kans. Ondanks dat ook zonder bijdrage vanuit de ondernemers dit project kan slagen willen we het risico van niet door- gaan zoveel mogelijk beperken. Glasvezel buitenaf is afhankelijk van aanmeldingen met adressen van aansluitingen en hanteert de norm van 50% aanmeldingen. Wij hebben daar begrip voor. Het betekent dat wij niet met een som geld een eventueel tekort aan aanmeldingen kunnen overbruggen. Daarom is gezocht naar andere oplossingen.

De eerste oplossing is om een aantal aanmeldingen te faciliteren. Aangezien we niet een aantal ondernemers kunnen bevoordelen ten opzichte van anderen, willen wij dat verenigingen en scholen die in het buitengebied gevestigd zijn en in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting. Voor hen willen wij de eenmalige afkoopsom van 1900 euro vastrecht betalen. Daarmee haal je echter geen grote aantallen binnen die eventueel nodig zijn om het gat te overbruggen.

In Pijnacker-Nootdorp gaat het over ca. 950 aansluitingen. 50% betekent dat er ca. 500 aanmeldingen moeten zijn. Om het project verder aan te jagen en de drempel te verlagen hebben wij ervoor gekozen om de eerste 500 aanmeldingen te belonen. Wij willen voor hen 180 euro per aanmelding bijdragen in de aansluitkosten. Deze aanmeldingen betreffen uitsluitend adressen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Waarom 180 euro? Dit is gelijk aan het bedrag van vastrecht gedurende het eerste jaar en gelijk aan de minimale contractduur. Wij maken daarin geen onderscheid tussen mensen die het vastrecht in één keer afkopen en zij die het maandelijkse abonnement betalen. Niet alleen ondernemers maar ook de particulieren in het gebied komen voor de bijdrage in aanmerking. Dat particulieren in het gebied kunnen profiteren van het geld wat door ondernemers is bijeengebracht, wordt niet als een probleem gezien. Het kan de saamhorigheid in het buitengebied alleen maar versterken. Het ondernemersfonds stelt uit de algemene reserves van het fonds een aanzienlijk bedrag beschikbaar. Het verwacht dat ook de buitengebieden uit hun deel van het fonds een bijdrage levert. Aangezien 12 november de sluitingsdatum van het project is, is er onvoldoende tijd om alle leden te raadplegen en om goedkeuring te vragen. De besturen van de buitengebieden hebben zich dan ook nog niet verbonden aan hun bijdrage. Zij zullen hun leden hierover raadplegen. De verwachting is dat er voldoende loyaliteit onder de leden zal zijn. Mocht er onverhoopt toch problemen hierdoor ontstaan, dan neemt het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp de verantwoording om ook dit tot een goed einde te brengen. Momenteel zijn wij met Glasvezel buitenaf in overleg hoe we dit verder gaan uitvoeren. Berichtgeving hierover volgt op korte termijn. De algemene Ledenvergadering van Buitengebied Pijnacker- Nootdorp West/BPNW vindt plaatst op donderdag 8 november om 20.00 uur. Houd de Nieuwsbrief in de gaten voor de locatie, hierin wordt meer informatie gegeven over het glasvezel in het buitengebied.

Ben van der Ploeg
Voorzitter OFPN

Brief aan bewoners Pijnacker-Nootdorp

De brief met informatie over Glasvezel buitenaf – die is gericht aan bewoners van Pijnacker-Nootdorp – vindt u onderstaand: