Na ruim 10 jaar voor het OPFN actief te zijn geweest, geven Ben van der Ploeg, Piet Bok, Wim Waayer en Henny Bos per 1 december 2022 het stokje over aan een nieuw bestuur.

Het nieuwe interim bestuur bestaat uit de volgende leden: Debby Leenen -voorzitter, Gregory Foster -secretaris, Jaco van Dijk -penningmeester, Hans van de Sande -algemeen bestuurslid en Jan Duyndam -algemeen bestuurslid. Het interim bestuur wordt ondersteund door een onafhankelijk adviseur, Jeroen Koffijberg.

De uitdagingen voor de komende tijd zijn onder andere het vormen van een definitief bestuur, maar ook het helpen van de trekkingsgebieden bij het maken en indienen van plannen. Het ondernemersfonds zal ook meer in de publiciteit treden en verantwoording afleggen over de nieuw in te zetten koers die gericht is op het activeren van de trekkingsgebieden en besteden van de fondsgelden.