Op dinsdag 13 juni 2017 organiseert het bestuur van de OFPN een jaarvergadering die tot doel heeft alle ondernemers uit de trekkingsgebieden inzicht te geven in het reilen en zeilen van de OFPN en activiteiten in de trekkingsgebieden te stimuleren.

Specifiek wil het bestuur samen met u aandacht besteden aan concrete omstandigheden binnen de trekkingsgebieden en aan gebiedsoverstijgende initiatieven. Het gaat daarbij om uitwisseling van kennis, ervaringen en wensen van de individuele trekkingsgebieden en het krijgen van inzicht in wat leden willen en wat hen bezighoudt*.

Daarnaast bevat het programma agendaonderwerpen zoals u deze op iedere jaarvergadering verwacht: openingswoordje; presentatie jaarverslag en jaarrekening (download de jaarrekening hier); mutaties bestuurssamenstelling; bestuurlijke activiteiten 2017 etc.

Het bestuur van de OFPN verwacht u:
Datum: Dinsdag 13 juni 2017
Locatie: De Boerenstal van Eetcafé 1837, Kerkweg 2, Nootdorp
Welkom: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Wij vertrouwen erop dat u geïnspireerd wilt worden en dat u uw ervaringen met andere ondernemers wilt delen. Deze avond wordt u geïnformeerd over alle aspecten van het fonds! Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.

Graag ontmoeten wij u op dinsdag 13 juni aanstaande.
Wilt u uw komst melden via arthur@ofpn.nl.