Vervolgprocedure bijdrage aansluitkosten glasvezel in het buitengebied Pijnacker-Nootdorp

In de afgelopen weken heeft het Ondernemers Fonds Pijnacker-Nootdorp voor 500 deelnemers aan het Glasvezel Buitenaf-project een bijdrage van € 180,00 ter compensatie van een deel van de aansluitkosten van het glasvezel beschikbaar gesteld. Op zondag 25 november 2018 is de 500ste aanmelding bij info@ofpn.nl binnen gekomen en geregistreerd. Ondernemers en particulieren uit het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp die zich vanaf 26 november melden, zijn niet gegarandeerd meer van de bijdrage, maar worden op de reservelijst geplaatst. Indien er aanmeldingen alsnog niet gehonoreerd worden, schuiven de aanmelders op de reservelijst in volgorde van aanmelding een plaatsje op, zodat ze mogelijk alsnog in aanmerking van de bijdrage komen.

Deze week zullen de, bij het ondernemersfonds geregistreerde, gegevens gecontroleerd worden met de administratie van de providers. Wanneer de gegevens overeenkomen en akkoord zijn zal in de eerste helft van december tot uitkering overgegaan worden.