Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 10 mei 2023 een openbare informatieavond geagendeerd met als onderwerp: Openbare informatieavond ‘Wet Plattelandswoning’.

Tijd: Woensdag 10 mei 2023 om 20:00 uur
Plaats: Raadzaal Pijnacker (ingang ‘brandweerkazerne’)

Deze informatieavond is ingelast door het college naar aanleiding van de motie van Eerlijk Alternatief vorig jaar augustus, die gesteund werd door alle partijen: ‘onderzoek de mogelijkheden van de uitwerking wet plattelandswoningen in Pijnacker-Nootdorp’. De Wet Plattelandswoning wordt gezien als een mogelijk instrument om de problematiek rondom wonen in het buitengebied op te lossen.

Het aantal woningen zonder binding met een agrarisch bedrijf, dat in strijd is met het bestemmingsplan, neemt door onder andere schaalvergroting significant toe. In de laatste ledenvergadering van Ondernemersfonds Oost is besloten €10.000,- te financieren om een onderzoeksbureau onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid en effect hiervan op de bewoners en ondernemers in Pijnacker-Nootdorp. Ondernemersfonds West heeft inmiddels laten weten € 5000,- voor haar rekening te nemen. U bent van harte welkom op deze avond om te horen welke informatie de gemeente hierover zal delen.